DOŁĄCZ DO LISTY MAILINGOWEJ
zegarki nixon

REGULAMIN SKLEPU

 

Serwis www.n-store.pl jest własnością firmy InfoLink Zbigniew Gidaszewski z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Dożynkowej 20 o numerze NIP: 778-015-98-94 oraz numerze REGON: 630170303 zarejestrowany w CEIDG. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i zostały legalnie wprowadzone do handlu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO.


I Założenia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy www.n-store.pl.
 2. Przed rejestracją i złożeniem zamówienia zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptację jego warunków.
 3. Jeżeli dla danej promocji zostanie sporządzony odrębny regulamin przed złożeniem zamówienia na produkty promocyjne mogą Państwo zostać poproszeni o potwierdzenie zapoznania się z Regulaminu Promocji oraz akceptację jego postanowień.
 4. n-store.pl prowadzi sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


II Prezentacja produktów

 

 1. Produkty prezentowane na stronie internetowej sklepu www.n-store.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Sklep n-store.pl dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów.
 3. W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią oraz gdy produkt jest uszkodzony klient proszony jest poinformować o tym obsługę n-store.pl.
 4. Wszystkie ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT.
 5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 6. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie n-store.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
 7. Wszystkie znaki towarowe marki NIXON i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producenta.


III Rejestracja klientów

 

 1. Złożenie zmówienia możliwe jest zarówno dla nowych klientów jak i po zarejestrowaniu użytkownika. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu.
 2. W wyniku rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za uprzednim potwierdzeniem przez klienta zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptacją jego warunków.
 3. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i podmioty gospodarcze.
 4. Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w ten sposób nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione firmie kurierskiej UPS wyłącznie w celu dostarczenia zamówionego przez Państwa towaru. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie.
 5. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta klienta lub wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail info@nixon.pl.
 6. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży, chyba że sklep i klient zgodnie postanowią inaczej.


IV Procedura składania zamówień

 

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę www.n-store.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00-15:00
 3. Osoba składająca zamówienie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej z n-store.pl.
 6. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je w całości do momentu wystawienia dowodu zakupu. Aby dokonać zmian lub anulować zamówienia należy to uczynić przez panel na swoim koncie na n-store.pl lub skontaktować się telefonicznie lub mailowo z obsługą sklepu.


V Realizacja zamówienia

 

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie całości zamówienia).
 2. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.


VI Zwrot zamówionego towaru


 1. 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu .
 3. Wraz z towarem należy odesłać wypełniony dokument zwrotu towaru lub oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania przelewu (imię, nazwisko, adres, numer zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot).
 4. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Koszt odesłania towaru do Sklepu nie podlega zwrotowi. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

 

Pobierz: Protokół zwrotu towaru (.PDF)VII Wymiana zamówionego towaru

 

 1. Bez uszczerbku dla praw Klienta będącego konsumentem w przypadku dostarczenia Klientowi towaru zgodnego z umową Klientowi przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.
 2. Koszty przesyłki w obie strony ponosi klient.
 3. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.
 4. Odesłany towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub uszkodzeń oraz musi być kompletny.
 5. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przez sklep.


VIII Gwarancja i reklamacje zamówionego towaru


Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta tj.
NIXON EUROPE, 185 AVENUE DE PASCOUAOU, 40150 SOORTS HOSSEGOR, FRANCJA reprezentowanego w Polsce poprzez przedstawiciela: Infolink Zbigniew Gidaszewski, ul. Dożynkowa 20, 61-662 Poznań

 

 1. Gwarancja obejmuje towary nabyte w sklepie internetowym n-store.pl i powinny być zgłaszane do właściciela tego sklepu poprzez "Formularz Gwarancyjny" zamieszczony na stronie sklepu.
 2. Gwarancja obejmuje okres 2 lat od daty zakupu.
 3. 3Odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne z tytułu gwarancji są udzielane przez Infolink Zbigniew Gidaszewski w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem.
 4. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia itp.) ani uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem. W przypadku zakupu zegarków bądź słuchawek przed zakupem należy zapoznać się z ogólnymi warunkami gwarancji na witrynie n-store.pl.
 5. Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączony dokument reklamacji towaru lub oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki).
 6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


IX Wysyłki

 

 1. Koszty dostarczenia towaru pokrywa klient
 2. n-store.pl realizuje zamówienia na terenie Polski oraz większości krajów europejskich.
 3. Zamówienia realizowane są wyłącznie za pośrednictwem usługi UPS Access Point.
 4. Koszt wysyłki poza granice Polski naliczany jest według taryfikatora przesyłek zagranicznych UPS i jest uzależniony od kraju adresata, wielkości i wagi paczki.
 5. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych.
 6. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze.
 7. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.


X Płatności

 

 1. Klienci dokonujący zakupów w sklepie n-store.pl wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
 2. Standardowo wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie klienta wystawiamy również faktury VAT. Należy to zgłosić przy składaniu zamówienia.
 3. Klient jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  - przy odbiorze - należność pobiera kurier UPS w imieniu n-store.pl,
  - kartą kredytową - należność pobierana za pośrednictwem serwisu PayU.pl,
  - przelewem bankowym - należność pobierana za pośrednictwem serwisu PayU.pl,
  - bezpośrednim przelewem na numer konta podany na stronach sklepu
  - system płatności internetowej PayPal.
 5. Istnieje możliwość zmiany formy płatności na prośbę Klienta, po konsultacji z pracownikiem sklepu
 6. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (karta kredytowa, przelew bankowy, wpłata na konto), klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności, po wcześniejszym poinformowaniu klienta zamówienie zostanie anulowane, a umowę uważa się za niezwartą.
 7. Korzystając z formy płatności PayPal klient akceptuje regulamin wewnętrzny firmy PayPal.


XI Postanowienia końcowe

 

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu klient powinien posiadać:
  - przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  - włączoną obsługę Java Script,
  - aktywny adres e-mail.
 2. Promocji i rabatów na n-store.pl nie można łączyć.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, jednakże zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 4. Sklep n-store.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.
 5. Administratorem bazy danych jest sklep youkon.pl. Baza danych osobowych została zarejestrowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) pod numerem 022772/13.
 6. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: info@nixon.pl
 7. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane sklepowi n-store.pl. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatrywane będą przez sąd, którego właściwość miejscową określają przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego (art. 27-46).


XII Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  - zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  - zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim, a Sprzedawcą.
  - może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

POLITYKA COOKIES

 

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu - Infolink z siedzibą: ul. Dożynkowa 20, 61-662 Poznań.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego N-store.pl jest InfoLink Zbigniew Gidaszewski z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Dożynkowej 20. Korespondencję można kierować na powyższy adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@nixon.pl.

  2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.

  3. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

   1. zawieranie umów z Administratorem - niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;

   2. obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

  4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą. W szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

  5. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym danym osobowym. Środki te są poddawane regularnym przeglądom i uaktualnieniom.

 

 1. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy:

   1. osoba, której dane dotyczą wyraziła pisemną lub ustną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonych celach,

   2. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji czynności, zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

   3. dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania przez Administratora działalności handlowej oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie klienta przed lub w związku z zawarciem umowy,

   4. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków administracyjnych i publicznoprawnych ciążących na Administratorze,

   5. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

  2. Udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają w mocy.

 

 1. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

  2. Odbiorcami mogą być upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z jego upoważnienia. Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej.

  3. Administrator nie sprzedaje innym podmiotom zgromadzonych danych osobowych.

 

 1. PLIKI COOKIES I PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, których celem jest zagwarantowanie odpowiedniego standardu wygody serwisu, optymalizacja korzystania z serwisu, tworzenie statystyk, utrzymanie sesji Użytkownika, a także dostarczenie mu treści reklamowych.

  2. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, na karcie pamięci smartfona), niepowodująC zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w jego urządzeniu.

  3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w celach:

   1. identyfikacji Użytkownika jako zalogowanego w Sklepie Internetowym,

   2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia,

   3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego,

   4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego,

   5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego,

   6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.

  4. Każdy Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

  5. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, których celem jest przetwarzanie zanonimizowanych danych eksploatacyjnych, w celu generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego.

  6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel oferowanej przez Facebooka w celu pomiaru skuteczności reklam oraz uzyskaniu informacji o działaniach podejmowanych przez odwiedzających sklep internetowy, a także wyświetlania tym osobom dopasowanych reklam.

 

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przeniesienia swoich danych.

  2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy (w tym RODO). Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

  4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją,

  5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

 

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ: 604 889 999 lub NAPISZ: info@nixon.pl
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution