DOŁĄCZ DO LISTY MAILINGOWEJ
zegarki nixon

REGULAMIN SKLEPU

 

REGULAMIN SKLEPU

Serwis www.n-store.pl jest własnością firmy InfoLink Zbigniew Gidaszewski z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Dożynkowej 20 o numerze NIP: 778-015-98-94 oraz numerze REGON: 630170303 zarejestrowany w CEIDG. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i zostały legalnie wprowadzone do handlu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO.
 
I Założenia ogólne

1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy www.n-store.pl.
2. Przed rejestracją i złożeniem zamówienia zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptację jego warunków.
3. Jeżeli dla danej promocji zostanie sporządzony odrębny regulamin przed złożeniem zamówienia na produkty promocyjne mogą Państwo zostać poproszeni o potwierdzenie zapoznania się z Regulaminu Promocji oraz akceptację jego postanowień.
4. n-store.pl prowadzi sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 
II Prezentacja produktów

1. Produkty prezentowane na stronie internetowej sklepu www.n-store.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Sklep n-store.pl dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów.
3. W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią oraz gdy produkt jest uszkodzony klient proszony jest poinformować o tym obsługę n-store.pl.
4. Wszystkie ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT.
5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
6. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie n-store.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
7. Wszystkie znaki towarowe marki NIXON i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie 
w celach prezentacji produktów i są własnością producenta.
 
III Rejestracja klientów

1. Złożenie zmówienia możliwe jest zarówno dla nowych klientów jak i po zarejestrowaniu użytkownika. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu.
2. W wyniku rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za uprzednim potwierdzeniem przez klienta zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptacją jego warunków.
3. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i podmioty gospodarcze.
4. Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w ten sposób nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione firmie kurierskiej UPS wyłącznie w celu dostarczenia zamówionego przez Państwa towaru. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie.
5. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta klienta lub wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail info@nixon.pl.
6. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży, chyba że sklep i klient zgodnie postanowią inaczej.

 

IV Procedura składania zamówień

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę www.n-store.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00-15:00
3. Osoba składająca zamówienie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem.
5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej z n-store.pl.
6. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je w całości do momentu wystawienia dowodu zakupu. Aby dokonać zmian lub anulować zamówienia należy to uczynić przez panel na swoim koncie na n-store.pl lub skontaktować się telefonicznie lub mailowo z obsługą sklepu.
 
V Realizacja zamówienia

1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie całości zamówienia).
2. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 
VI Zwrot zamówionego towaru

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu .
3. Wraz z towarem należy odesłać wypełniony dokument zwrotu towaru lub oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania przelewu (imię, nazwisko, adres, numer zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot).
4. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Koszt odesłania towaru do Sklepu nie podlega zwrotowi. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

 

Pobierz: Protokół zwrotu towaru (.PDF)


 
VII Wymiana zamówionego towaru

1. Bez uszczerbku dla praw Klienta będącego konsumentem w przypadku dostarczenia Klientowi towaru zgodnego z umową Klientowi przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.
2. Koszty przesyłki w obie strony ponosi klient.
3. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.
4. Odesłany towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub uszkodzeń oraz musi być kompletny.
5. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przez sklep.
 
VIII Gwarancja i reklamacje zamówionego towaru

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
2. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia itp.) ani uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem. W przypadku zakupu zegarków bądź słuchawek przed zakupem należy zapoznać się z ogólnymi warunkami gwarancji na witrynie n-store.pl.
3. Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączony dokument reklamacji towaru lub oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki).
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.
 
IX Wysyłki

1. Koszty dostarczenia towaru pokrywa klient
2. n-store.pl realizuje zamówienia na terenie Polski oraz większości krajów europejskich.
3. Zamówienia realizowane są wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.
4. Koszt wysyłki poza granice Polski naliczany jest według taryfikatora przesyłek zagranicznych UPS i jest uzależniony od kraju adresata, wielkości i wagi paczki.
5. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych.
6. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze.
7. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.
 
X Płatności

1. Klienci dokonujący zakupów w sklepie n-store.pl wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
2. Standardowo wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie klienta wystawiamy również faktury VAT. Należy to zgłosić przy składaniu zamówienia.
3. Klient jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki.
4. Klient może wybrać następujące formy płatności:
- przy odbiorze - należność pobiera kurier UPS w imieniu n-store.pl,
- kartą kredytową - należność pobierana za pośrednictwem serwisu PayU.pl,
- przelewem bankowym - należność pobierana za pośrednictwem serwisu PayU.pl,
- bezpośrednim przelewem na numer konta podany na stronach sklepu,
- system płatności internetowej PayPal.
5. Istnieje możliwość zmiany formy płatności na prośbę Klienta, po konsultacji z pracownikiem sklepu
6. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (karta kredytowa, przelew bankowy, wpłata na konto), klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności, po wcześniejszym poinformowaniu klienta zamówienie zostanie anulowane, a umowę uważa się za niezwartą.
7. Korzystając z formy płatności PayPal klient akceptuje regulamin wewnętrzny firmy PayPal.
 
XI Postanowienia końcowe

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu klient powinien posiadać:
- przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
- włączoną obsługę Java Script,
- aktywny adres e-mail.
2. Promocji i rabatów na n-store.pl nie można łączyć.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, jednakże zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
4. Sklep n-store.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.
5. Administratorem bazy danych jest sklep youkon.pl. Baza danych osobowych została zarejestrowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) pod numerem 022772/13.
6. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: info@nixon.pl
7. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane sklepowi n-store.pl. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
9. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatrywane będą przez sąd, którego właściwość miejscową określają przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego (art. 27-46).


XII Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

          - http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
          - http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
          - http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
- zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim, a Sprzedawcą.
- może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

POLITYKA COOKIES

1.  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu - Infolink z siedzibą: ul. Dożynkowa 20, 61-662 Poznań.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych 
w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies 
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są 
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ: 801 000 409 / 600 650 800 lub NAPISZ: info@nixon.pl
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution